JURIDISCH (al dan niet beëdigd)


Voor bedrijven:
– Juridische correspondentie
– Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
– Verzekeringspolissen
– Statuten
– Wetteksten
– Processtukken van gerechtelijke procedures (bijv. dagvaardingen, vonnissen, arresten)

Voor particulieren:
– Akten van de burgerlijke stand zoals geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, verklaringen omtrent het gedrag (VOG)
– Notariële stukken zoals huwelijksvoorwaarden, testamenten, verklaringen van erfrecht, echtscheidingsconvenanten, volmachten
– Huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen
– Diploma’s en cijferlijsten

MEDISCH (al dan niet beëdigd)


– Medische correspondentie
– Medische (onderzoeks)rapporten
– Informatie over (nieuwe) medische producten
– Bijsluiters bij geneesmiddelen

ALTERNATIEVE GENEESKUNDE


– Natuurgeneeskunde & fytotherapie
– Homeopathie
– Acupunctuur
– Ayurveda
– (Voet)reflextherapie
– enz.

WELLNESS & PERSOONLIJKE ONTWIKKELING


– Meditatie, mindfulness
– Sofrologie
– Yoga
– NLP & Transactionele Analyse
– Psychotherapie
– enz.


Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.


Pour la version française, cliquez ici.